PRIVACYSTATEMENT

Dit privacystatement van Femtech legt uit wat we met jouw persoonsgegevens doen, ongeacht of je belangstelling hebt voor een kluscursus van Femtech, een kluscursus gaat volgen, een kluscursus hebt gevolgd of belangstelling hebt voor een van onze vervolgcursussen, cursusbegeleidster wilt worden of al bent, dan wel wij een dienst van je ontvangen.

We omschrijven in dit privacystatement welke activiteiten wij verrichten en met welk doel, hoe we in dat kader jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken en hoe we daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Met het oog op relevante wetgeving op gegevensbescherming, (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU Verordening 2016/679) (de "AVG")), is de verwerkingsverantwoordelijke, Femtech technieklessen voor vrouwen, gevestigd te Amsterdam (hierna in dit privacy statement te noemen "Femtech" of "wij"), gevestigd aan de KNSMlaan 756 te Amsterdam (1019LT). Te bereiken via telefoonnummer 06-51282924, per e-mail via info@femtech.nl en via de website https://femtech.nl/

Femtech levert de volgende diensten: kluscursussen voor particulieren en organisaties, klusworkshops in het kader van teambuilding en vieringen, klus- en technieklessen voor het PO en MBO, incompany klustrainingen; opleiding tot cursusbegeleidster.

Privacy is belangrijk voor ons; we verbinden ons ertoe jouw recht op privacy met betrekking tot de verwerking door ons van jouw gegevens te beschermen en te waarborgen. Dit privacy statement is van toepassing op de persoonsgegevens die wij verwerken binnen de volgende categorieŽn:

 • Belangstellenden
 • Deelnemers
 • Sollicitanten
 • Stagiairs, cursusbegeleidsters in opleiding, cursusbegeleidsters
 • Leveranciers
 • Derden
 • Website-gebruikers

  Belangstellenden
  Welke persoonsgegevens verzamelen wij van belangstellenden met welk doel?
  In het kader van gerechtvaardigd belang worden van belangstellenden persoonsgegevens vastgelegd. We leggen deze gegevens vast om jou als belangstellende per e-mail gerichte informatie toe te kunnen sturen over ons aanbod. Je ontvangt dan ook alleen informatie over data en locaties binnen een straal van 50 kilometer van je stad van voorkeur, en over de cursussen waarvan jij hebt aangegeven belangstelling te hebben.
  Jouw contactgegevens worden niet aan derde partijen ter beschikking gesteld voor marketingdoeleinden.
  Als je bezwaar hebt tegen het ontvangen van informatie, dan kun je je afmelden via onderstaande contactgegevens of via alle beschikbare afmeldmogelijkheden op onze website en mailings.

  Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van belangstellenden?
  Wij verzamelen persoonsgegevens van belangstellenden op drie manieren

  -via het belangstellingsformulier van Formdesk dat een belangstellende kan openklikken via onze website. Op dit formulier kan de belangstellende aangeven voor welk aanbod belangstelling is, naar welke dichtbij zijnde grote plaats de voorkeur uitgaat voor eventuele deelname en de vermelding van het e-mailadres zodat wij de belangstellende op de hoogte kunnen brengen van de gevraagde informatie. Optioneel is het veld opmerkingen. Met Formdesk heeft Femtech een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de veilige omgang met de persoonsgegevens van de belangstellenden van Femtech is geregeld.

  - via verzoeken om informatie die wij via de e-mail van Femtech ontvangen. Femtech stuurt dan een reply met het verzoek of de gegevens mogen worden opgenomen in onze mailinglist. Plaatsing op de mailinglist gebeurt dan alleen na uitdrukkelijke toestemming per e-mail.

  - via een belangstellingslijst op relevante evenementen.

  Hoe verwerken wij persoonsgegevens van belangstellenden?
  Belangstellenden ontvangen via de mail van Femtech of via een mailing via MailChimp de betreffende informatie. MailChimp is een toepassing waarmee nieuwsbrieven worden verstuurd. De enige persoonsgegevens die worden ingevoerd zijn het e-mailadres dat de belangstellende heeft opgegeven. Dit geschiedt handmatig.
  Na deelname aan het gevraagde aanbod wordt het belangstellingsformulier verwijderd bij zowel Formdesk als in het databestand van Femtech.
  Als er nog geen deelname heeft plaatsgevonden zal Femtech periodiek door middel van een e-mail jou vragen of je nog steeds belangstelling hebt en/of je voorkeur ondertussen veranderd is.

  Deelnemers
  Welke persoonsgegevens verzamelen wij van deelnemers en met welk doel?
  In het kader van de uitvoering van overeenkomst worden van privť personen en instellingen, hierna deelnemers te noemen, persoonsgegevens vastgelegd door middel van een aanmeldingsformulier via Formdesk dat door de cursist wordt geopend via de link op de website van Femtech of via de gegevens die zijn doorgegeven per e-mail.

  Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van deelnemers?
  Van privť personen en instellingen, hierna deelnemers te noemen, worden persoonsgegevens vastgelegd door middel van een aanmeldingsformulier via Formdesk dat door de deelnemer wordt geopend via de link op de website van Femtech of via de gegevens die zijn doorgegeven per e-mail.
  Met Formdesk heeft Femtech een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de omgang met de persoonsgegevens van de deelnemers van Femtech is geregeld.

  De gegevens die worden verzameld van deelnemers zijn de naw gegevens conform de voorschriften voor het opstellen van facturen. Het e-mailadres wordt gevraagd voor het verzenden van de factuur. Tevens wordt het telefoonnummer gevraagd met als doel de deelnemers snel te kunnen bereiken in geval van calamiteiten.
  In verband met een mogelijke korting kan de deelnemer het bezit van een kortingspas aangeven. Deze informatie is alleen bestemd voor de administratie van Femtech en wordt niet met de docenten van Femtech gedeeld

  Hoe verwerkt Femtech deze gegevens?
  Aan de hand van de gegevens op het aanmeldformulier van Formdesk wordt de factuur opgesteld in het boekhoudprogramma van Moneybird. Voor alle gegevens met betrekking tot betalingen en alle genoemde persoonsgegevens heeft Femtech een verwerkersovereenkomst gesloten met Moneybird.

  E-mailadressen van deelnemers worden alleen op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemers zelf met elkaar gedeeld. Alle correspondentie per e-mail, gericht aan een groep cursisten, geschiedt onder BCC of via de anonieme mailinglist van MailChimp.
  In het kader van de wetgeving mbt spam mag Femtech jou als klant benaderen met aanbod, in dit geval vervolgcursussen die Femtech aanbiedt. Nieuwsbrieven ontvang je echter alleen op basis van de opt-in ( vinkje) op het aanmeldformulier.

  Sollicitanten
  Welke persoonsgegevens verzamelen wij van sollicitanten en met welk doel?
  Als je ons een CV verstrekt, dan worden deze gegevens opgenomen in onze database. We vragen je uitsluitend om details die van belang zijn voor de functie van cursusbegeleidster, zoals jouw naam, leeftijd, contactgegevens, details over jouw opleiding, arbeidsverleden, omstandigheden en interesses (en uiteraard kunt je er zelf voor kiezen om nog meer relevante informatie met ons te delen).
  Wij mogen je BSN-nummer, kopie rijbewijs en/of paspoort/identiteitsbewijs niet verwerken en verzoeken je dus deze informatie niet aan ons te verstrekken!

  Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van sollicitanten?
  We verzamelen persoonsgegevens van sollicitanten hoofdzakelijk via de per e-mail toegezonden CVís in het kader van een open sollicitatie of na verzoek van Femtech in vervolg op een naar Femtech gezonden e-mail.

  Waarvoor hebben wij de persoonsgegevens van sollicitanten nodig?
  De belangrijkste reden voor het gebruiken van jouw persoonlijke gegevens is om te kijken of de functie van cursusbegeleidster bij jou zou passen. Hoe meer informatie we over jou, jouw vaardigheden en ambities hebben, hoe beter we ons daar een beeld van kunnen vormen.

  Met wie delen we de persoonsgegevens van sollicitanten?
  We delen jouw informatie niet met andere organisaties en ook niet met medewerkers die vanuit hun functie geen aandeel hebben in de beeldvorming van je geschiktheid.

  Rechtsgrond voor het verwerken van gegevens van sollicitanten
  Omdat je zelf jouw gegevens aan ons verstrekt hebt om jouw persoonsgegevens te gebruiken om je, op basis van de gebruiksvoorwaarden op onze website(s), onze opleidingen aan te bieden of contact op te nemen voor een eventueel gesprek.

  Stagiairs, cursusbegeleidsters in opleiding en cursusbegeleidsters
  Welke persoonsgegevens verzamelen wij van stagiairs, cursusbegeleidsters in opleiding en cursusbegeleidsters?
  Over het algemeen hebben we alleen jouw contactgegevens nodig om onze afspraken soepel te laten verlopen. In het geval van vergoedingen worden jouw gegevens bewaard in de database van het boekhoudprogramma Moneybird met wie Femtech een verwerkersovereenkomst heeft.

  Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van stagiairs, cursusbegeleidsters in opleiding, cursusbegeleidsters?
  Deze persoonsgegevens verzamelen we op twee manieren:
  o Persoonsgegevens die we direct van jou ontvangen
  Indien je proactief contact met ons opneemt, doorgaans per telefoon of e-mail met het meezenden van je CV.
  o Indien wij contact met jou opnemen, ofwel per telefoon ofwel per e-mail, via derden aan wie jij toestemming hebt verleend bijvoorbeeld een stagebureau, een contactpersoon uit jouw netwerk of een UWV.

  Waarvoor hebben wij de persoonsgegevens van stagiairs, cursusbegeleidsters in opleiding, cursusbegeleidsters nodig?
  De belangrijkste reden voor het gebruiken van deze gegevens is ervoor te zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraken tussen ons correct kunnen worden nagekomen zodat de relatie soepel verloopt. Het kan gaan om: het communiceren over tijdstippen, data, locaties van de opleiding of de cursussen in het kader van de uitvoering van overeenkomst.

  Met wie delen we de persoons gegevens van stagiairs, cursusbegeleidsters in opleiding, cursusbegeleidsters?
  We zullen jouw gegevens uitsluitend verwerken om de met jou contractueel overeengekomen afspraken te kunnen nakomen en uitvoeren.

  Rechtsgrond voor het verwerken van gegevens van stagiairs, cursusbegeleidsters in opleiding, cursusbegeleidsters
  Om te kunnen garanderen dat we je de best mogelijke werkomgeving verlenen slaan we jouw persoonsgegevens op en houden we verslagen bij van onze gesprekken, en bijeenkomsten.

  Leveranciers
  Welke persoonsgegevens verzamelen wij van leveranciers?
  We hebben gegevens over onze leveranciers nodig om ervoor te zorgen dat de zaken soepel verlopen. We hebben contactgegevens van relevante personen binnen jouw organisatie nodig zodat we met je kunnen communiceren, zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Tevens hebben we andere informatie van je nodig, zoals jouw bankgegevens, zodat we je kunnen betalen voor de diensten die je verleent (indien dit onderdeel is van de contractuele overeenkomsten tussen ons). Het is mogelijk dat we tevens aanvullende informatie opslaan die iemand binnen jouw organisatie met ons gedeeld heeft; wij doen dat alleen indien dit relevant is voor het onderhouden van de leveranciersrelatie.

  Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van leveranciers?
  We verzamelen jouw persoonsgegevens tijdens onze samenwerking.

  Waarvoor hebben wij de persoonsgegevens van leveranciers nodig?
  De belangrijkste reden voor het gebruiken van jouw persoonsgegevens is ervoor te zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraken tussen ons correct kunnen worden nagekomen zodat de relatie soepel verloopt.

  Rechtsgrond voor het verwerken van gegevens van leveranciers We gebruiken en slaan de persoonsgegevens van individuele personen binnen jouw organisatie onder de rechtsgrond het uitvoeren van de overeenkomst om het ontvangen van jouw diensten als een van onze leveranciers te faciliteren.

  Derden
  Welke persoonsgegevens verzamelen wij van derden?
  We vragen uitsluitend om zeer basale contactgegevens.

  Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van derden?
  We verzamelen jouw contactgegevens uitsluitend wanneer een jij jouw naam opgeeft aan een contactpersoon binnen ons netwerk.

  Waarvoor hebben wij de persoonsgegevens van derden, nodig?
  We gebruiken de persoonsgegevens van derden om binnen ons aanbod aan hun vraag te kunnen voldoen of hen in contact te kunnen brengen met personen of organisaties die hieraan kunnen voldoen.

  Rechtsgrond voor het verwerken van gegevens van derden
  Deze gegevens verwerken wij op basis van gerechtvaardigde belangen als een bedrijf dat diensten biedt.

  Website-gebruikers
  Welke persoonsgegevens verzamelen wij van website gebruikers?
  Wanneer je onze website bezoekt, is het mogelijk dat we bepaalde gegevens automatisch verzamelen via OneStat.com. Dat doen we om onze diensten te verbeteren.
  Onder deze gegevens valt bijvoorbeeld informatie over jouw IP-adres, de frequentie waarmee je onze website bezoekt, de wijze waarop je door de inhoud van de website bladert, jouw browsertype, de locatie vanwaar je onze website bekijkt, de taal waarin je onze website bekijkt en de tijdstippen waarop onze website het populairst is.

  Je kunt onze website gewoon gebruiken zonder dat je persoonsgegevens aan ons verstrekt aangezien je deze niet hoeft in te voeren om gebruik mogelijk te maken. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt ook aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van een dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

  Op onze website(s) tref je een aantal webkoppelingen aan naar andere websites, zoals bijvoorbeeld social media en link-partners. Hoewel deze sites met zorg zijn geselecteerd, kunnen we geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties op hun website(s). Lees hiervoor het privacy-statement van de website die je bezoekt.

  Waarvoor hebben wij de persoonsgegevens van website gebruikers nodig?
  We gebruiken jouw gegevens om ons te helpen jouw gebruikerservaring met onze website te verbeteren, bijvoorbeeld door jouw recente zoekgedrag binnen de website te analyseren zodat wij jou makkelijker de informatie kunnen laten vinden waarvan wij denken dat je daar interesse in zou kunnen hebben.

  Amsterdam, 25 mei 2018